Stel nou geen eisen
aan mijn slagen, ik
zou je toch maar
teleurstellen.

Verwacht toch niets a.u.b.!

Ondergraaf mijn spit maar
en sla mijn balans
maar door!

Evenwicht ken ik niet.

En breek geen lansen
oor mijn schuilplaats,
je weet toch,
ik schrijf je mijn zaken alleen
toe
in speigelschrijft,

met zachte handjes
met zachte handjes

schrijf ik jou toe
en zwaai de zon tevoorschijn
met mijn oogharen,

giet zoete melk
in waterdicht
aangezicht,

absorbeer iedere drup
als een nieuw begin

en achter gesloten lurken
spat ik open

voor jou alleen,

ik zweer het!